2007/08 Men's EHF CupMatch Details
«Go back
TEAMS TOTAL MATCH 2 MATCH 1 VS HC Portovik Yuzhny
HC Vilnius
49 : 75 35 : 22
 07.10.2007 
40 : 27
 06.10.2007 
click to open a specific match
06.10.2007 18:00 , Round 2
UKR
UKR
HC Portovik Yuzhny  40 : 27  HC Vilnius LTU
LTU
HALF TIME
7 Abramov 11 
 
11 Polyakov 11 
 
19 Blagonadezhdin 8 
 
18 Vyshnevskyy 4 
 
14 Doroshchuk 2 
 
17 Mankovsky 2 
 
10 Shevelev 1 
 
4 Tsap 1 
 
9 Kyrylenko - 
 
15 Myagkov - 
 
1 Shypenko - 
 
16 Smirnov - 
 
2 Soga - 
 
21 Sulyma - 
live
19 : 12
7M GIVEN / GOALS
3 / 3     6 / 6
TIMEOUT
~
51'51''
13'07''
~
VENUE
LTU  Vilnius(LTU)
SPECTATORS
200


MATCHREPORT
7  Vaicikauskas 9
 
7  Veida 7
 
6  Sukackas 14
 
3  Kirvelevicius 5
 
2  Mikeliunas 15
 
1  Lapinskas 2
 
1  Sakovicius 19
 
-  Baltuskonis 13
 
-  Dragunas 16
 
-  Indrisiumas 4
 
-  Meskins 20
 
-  Paukste 8
 
-  Stravinskas 10
 
-  Uoslys 1
REFEREES
BLR Mikhail Mayeuski (BLR)  BLR Yuri Tereshchenkov (BLR) 
EHF-Delegate
LAT Janis Kuzulis (LAT) 
click on the teams' & players' names for more information