2006/07 VELUX EHF Champions LeagueMatch Details
«Go back
04.11.2006 20:00 , Group Matches
ESP
ESP
CBM Valladolid  31 : 21  HC Portovik Yuzhny UKR
UKR
HALF TIME
24 Muratovic 8 
 
9 Rentero Delgado 6 
 
23 Garcia Parrondo 4 
 
21 Ugalde Garcia 4 
 
4 Fernandez Roura 2 
 
17 Garabaya Arenas 2 
 
11 Lopez Romero 2 
 
8 Gull 1 
 
19 Rodriguez Vaquero 1 
 
7 Velasco Encinas 1 
 
5 Antonio Marcos - 
 
16 Lorger - 
 
12 Sierra Mendez - 
 
18 Turrado Hernan - 
live
17 : 10
7M GIVEN / GOALS
5 / 2     2 / 1
TIMEOUT
29'17''
~
29'56''
~
VENUE
ESP  Valladolid(ESP)
SPECTATORS
3200


MATCHREPORT
7  Gurkovsky 14
 
6  Shkrobanets 5
 
3  Tsap 4
 
2  Blagonadezhdin 19
 
1  Koltsov 7
 
1  Mankovsky 17
 
1  Polyakov 11
 
-  Andreev 12
 
-  Kumogorodsky 13
 
-  Kupchenko 20
 
-  Ladyko 3
 
-  Shevelev 10
 
-  Smirnov 16
 
-  Vyshnevskyy 18
REFEREES
MKD Marjan Nachevski (MKD)  MKD Aco Nikolovski (MKD) 
EHF-Delegate
GER Manfred Prause (GER) 
click on the teams' & players' names for more information