2011/12 Men's Challenge CupMatch Details
«Go back
TEAMS TOTAL MATCH 2 MATCH 1 VS A.C. Diomidis Argous
HC Portovik
53 : 53 26 : 29
 18.02.2012 
27 : 24
 11.02.2012 
click to open a specific match
18.02.2012 18:00 , Last 16
UKR
UKR
HC Portovik  29 : 26  A.C. Diomidis Argous GRE
GRE
HALF TIME
17 Mankovsky 9 
 
9 Poltoratskyi 6 
 
2 Soga 5 
 
20 Kozakevych 4 
 
22 Zakharov 3 
 
11 Denysov 1 
 
19 Yuzhbabenko 1 
 
5 Botsoyev - 
 
4 Buynenko - 
 
73 Chupryna - 
 
7 Ganziyenko - 
 
10 Gorovyy - 
 
15 Gunko - 
 
8 Maslak - 
 
23 Mikhaylytenko - 
 
16 Smirnov - 
live
17 : 12
7M GIVEN / GOALS
3 / 1     1 / 1
TIMEOUT
23'36''
45'05''
14'00''
58'30''
VENUE
UKR  Yuzhny,Odessa Region(UKR),
Sport Complex of Yuzhny Port

Geolocation
Location
SPECTATORS
800


MATCHREPORT
8  Megaloikonomu 5
 
7  Taskovic 99
 
4  Marango 13
 
3  Mallios 11
 
2  Samaras 17
 
2  Zaravinas 2
 
-  Kontoulis 18
 
-  Kremastiotis 7
 
-  Nungovitch 12
 
-  Passias 8
 
-  Priobolos 9
 
-  Spentzos 19
 
-  Tsoulos 1
 
-  Urosevic 77
REFEREES
EST Martin Lillepea (EST)  EST Marion Kull (EST) 
EHF-Delegate
GEO Tamaz Tevzadze (GEO) 
click on the teams' & players' names for more information